یوسف داوودی - عاشق:: موضوعات مرتبط: تصاویر , ,
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : یوسف داوودی
تاریخ : یک شنبه 25 / 11 / 1398
موزیک ویدئو عاشق:: موضوعات مرتبط: موزیک ویدئو , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : یوسف داوودی
تاریخ : یک شنبه 25 / 11 / 1398
فیلمبرداری موزیک ویدئو عاشق:: موضوعات مرتبط: آلبوم خاطرات , ,
|
امتیاز مطلب : 26
|
تعداد امتیازدهندگان : 6
|
مجموع امتیاز : 6
نویسنده : یوسف داوودی
تاریخ : چهار شنبه 7 / 11 / 1398
فیلمبرداری موزیک ویدئو عاشق:: موضوعات مرتبط: آلبوم خاطرات , ,
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : یوسف داوودی
تاریخ : دو شنبه 5 / 11 / 1398